Acreditări ANC

(Autoritatea Națională pentru Calificări)

În România, conform legii, formarea profesională a adulţilor se desfăşoară sub supravegherea Autorităţii Naţionale pentru Calificări (A.N.C.). Aceasta are o serie de atribuţii, dintre care menţionăm coordoonarea procesului de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor şi elaborarea metodologiilor şi instrumentelor necesare implementării Cadrului naţional al calificărilor şi formării profesionale continue. Autoritatea Naţională pentru Calificări, coordonează deci activitatea de formare profesională a furnizorilor acreditaţi din România.

Ce fel de diplomă se poate obţine participând la un curs autorizat ?

Diplomele acreditate A.N.C sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Solidarităţii Sociale. Furnizorii de formare profesională autorizaţi eliberează persoanei care a promovat examenul de absolvire a unui program de formare profesională, un certificat care va ajuta în dezvoltarea profesională.