Limba Engleza pentru Afaceri (Business English)

Cui se adresează?

Cursul de limba engleză pentru afaceri se adresează persoanelor care folosesc limba engleză în contexte specializate, respectiv în domeniul afacerilor. Acest curs pune accentul pe un vocabular specializat şi pe structuri gramaticale folosite cu precădere în domeniul respectiv.

Acest curs vă va ajuta să:

 • comunicați în limba engleză la întâlniri, negocieri sau interviuri. Activităţile de la cursuri îţi vor dezvolta capacitatea de a purta o conversaţie, de a răspunde şi de a pune întrebări în limba studiată pe domeniul specializat al afacerilor, de a exprima opinii, de a face prezentări etc .

 • redactați documente specifice domeniului de interes (oferte, contracte, rapoarte, articole, prezentări, memouri, mailuri etc);

 • înţelegeti şi să folosiţi un vocabular specializat, structuri complexe gramaticale specifice, structuri lexicale și modalități specifice de expresie în diferite domenii ale lumii afacerilor.

Programa

 • Programa cursurilor urmăreşte parcurgerea nivelurilor de studiu în concordanţă cu standardele Uniunii Europene (ALTE şi Common European Framework).

 • Programa poate fi personalizată, adaptându-se nevoilor şi intereselor dumneavoastră specifice.

 • Subiectele propuse sunt interesante şi motivante, iar textele şi interviurile audio se bazează sau sunt extrase din surse autentice.

 • Cursul introduce vocabular specific mediului de afaceri, revizuieşte cele mai importante structuri gramaticale, dezvoltând abilităţi de comunicare orală şi în scris, citire, ascultare şi înţelegere.

 • Pentru o eficienţă sporită, se recomandă cursanţilor un un nivel mediu de cunoaştere a limbii engleze.

 • Înainte de începerea activităţii didactice se va face o testare preliminară (teste achiziţionate de noi de la Universitatea Cambridge) pentru a stabili nivelul de cunoştinţe al cursanţilor şi repartizarea acestora în grupe cât mai omogene. B.SMART oferă gratuit evaluarea rezultatelor şi consultanţă.

 • Cursurile se pot ține și online

 • NOTĂ: B.SMART organizează şi cursuri de comunicare în afaceri, o variantă soft a cursului de Business English, în care veţi deprinde rapid abilitățile de comunicare specifice mediului de afaceri.

 • Periodic organizam şi seminarii pentru segmentul corporate, dar şi pentru persoane fizice, pe tematici de business English, alese cu grijă, în funcţie de solicitările şi nevoile partenerilor noştri.