Cursuri Limbaje Medicale

Cine poate participa

Acest curs se adresează, în principal, cadrelor medicale (doctori, stomatologi, farmacişti, asistenţi medicali) care doresc să lucreze în străinătate, dar şi celor care lucreaza în România în cadrul unor firme străine, participă la congrese internaţionale sau doresc să consulte literatura de specialitate. În cadrul acestui curs vă veţi dezvolta abilităţile de comunicare cu medicii şi pacienţii vorbitori de alte limbi.

B.SMART organizează cursuri de limbaje medicale pe următoarele limbi:

 • engleză

 • germană

 • franceză

 • suedeză

 • daneză

 • italiană

 • spaniolă

Nivelul de limbă necesar pentru acest curs este cel mediu. Vă asigurăm testarea gratuită pentru determinarea nivelului lingvistic.

Programă şi conţinut

Programa va fi adaptată domeniului medical în care lucrează cursanţii, necesităţilor şi solicitărilor acestora.

Cursul dezvoltă o gamă largă de teme:

 • vocabular, terminologie şi expresii idiomatice medicale;

 • jocuri de rol - consultarea bolnavului în cadrul examenelor clinice şi paraclinice, întocmirea foii de observaţie, etc;

 • relaţia medic-pacient;

 • înţelegerea şi redactarea rapoartelor medicale şi a studiilor de caz.

 • Organizăm în mod curent cursuri de engleză medicală pentru asistenţii medicali, inclusiv pregătire interviu cu angajatorii străini.

 • Cursurile se desfăşoară la centrele B.SMART, precum şi online.