Cursuri de Limba Greacă

Limba greacă modernă este vorbită de aproximativ 15 milioane de oameni şi este limba oficială în Grecia, Cipru, precum şi în Uniunea Europeana (alături de restul limbilor europene).

Face parte din familia limbilor indo-europene, la fel ca româna, însă constituie o ramură aparte şi nu este înrudită direct cu nicio alta limbă modernă. Limba greacă foloseşte un alfabet format din 24 de litere, diferit de cel european şi utilizează sunete care nu se regăsesc în limba română.

 • Greaca veche era scrisă în Alfabetul grecesc, cu unele variații, în funcție de dialect. Textele vechi erau scrise în stil boustrephedon, dar, în timpul perioadei clasice, scrierea de la stânga la dreapta s-a standardizat.

 • Edițiile moderne ale textelor vechi grecești sunt scrise, de obicei, cu accente și semne de aspirație, spațierea cuvintelor, punctuație modernă și, uneori litere majuscule și minuscule, dar acestea au fost introduse târziu.

 • Greaca veche se scria, de fapt, doar cu majuscule, fără spații între cuvinte, fără semne de punctuație sau de aspirație și fără accente.

B.SMART organizează cursuri de limba greacă pentru tineri şi adulti, la orice nivel.

Programa

 • este complexă, având în vedere dezvoltarea tuturor abilităţilor de comunicare (citire, scriere, vorbire, ascultare), fără a neglija problemele de gramatică, clare, concise şi bine structurate.

 • cursurile sunt structurate pe pachete/module de câte 30 ore, cursanţii având libertatea să aleagă, de la început sau pe pacurs, numărul de module.

 • după fiecare 30 ore veţi beneficia de evaluarea şi consultanţa profesorilor privind performanţele atinse şi parcursul viitor recomandat.

Răzvan, trainerul B.SMART pentru această limbă, este absolvent al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (Secţia Neogreacă – Spaniolă; Secţia de Filologie Clasică; Masterul de Traducerea Textului Literar Neogrecesc), iar din anul 2013 este doctor în Filologie. Domeniile sale de interes sunt lingvistica şi achiziţia limbilor străine.

Trainerul nostru are o experienţă de peste 7 ani în predarea limbii neogreceşti grupurilor de tineri şi adulţi, la toate nivelurile – începători, intermediari şi avansaţi. Metoda sa de predare pune accentul pe nevoile cursanţilor, caracterul practic al cunoştinţelor predate şi pe crearea unei atmosfere plăcute în cadrul şedinţelor de curs, iar activităţile interactiv-participative de comunicare vizează, în primul rând, dezvoltarea abilităţilor lingvistice.

Tip CursuriOrar
Standard2 ședințe a 2 h/săptămână
1 ședință a 3 h/săptămână (în cursul săptămânii sau în week-end)
NOTĂ: ora de curs - 50 de minute
La cerere, se pot organiza cursuri cu program intensiv.

Intervalul orar de desfăşurare a cursurilor:

Tip CursuriOrar
Standard17:00 - 19:00 sau 19:00 - 21:00
Week-endsâmbăta și duminica trei ore, 09:00 - 12:00 sau 12:00 - 15:00
În funcţie de solicitări, cursurile se organizează şi dimineaţa sau pe parcursul zilei.

Grupele de studiu

 • Grupele standard sunt formate din 7-9 cursanţi.

 • La cerere se pot forma mini-grupe de 2-4, respectiv 5-6 cursanţi.

 • Se pot organiza şi cursuri individuale, adresate unui singur student.

De ce limba greacă cu B.SMART?

 • Avem experienţă de peste 10 ani, timp în care ne-am dezvoltat şi îmbunătăţit continuu cursurile, pentru a face faţă aşteptărilor celor mai exigenţi cursanţi;

 • Programa este adaptată, chiar şi pe parcursul studiului, nevoilor concrete şi ritmului de asimilare şi progres ale fiecărei grupe;

 • Echipa de traineri este formată din profesori pasionați, entuziaști, carismatici, cu tact pedagogic şi experiență în lucrul cu adulții;

 • Metodele de predare sunt moderne şi interactive, folosind materiale audio şi video;

 • Raportul calitate-preţ este deosebit de bun;

 • La noi găsiţi o atmosferă veselă şi relaxantă, care vă reconfortează dupa încheierea activităţilor profesionale zilnice.