Cursuri de Limba Rusă

Limba rusă aparține grupului slav oriental al familiei de limbi indo-europene. Este vorbită de aproximativ 167 de milioane de oameni ca limbă maternă. Dintre aceștia 147 de milioane locuiesc în Rusia. Este limbă oficială a Federației Ruse și are statut oficial la ONU și în alte organizații internaționale.

Limba rusă se mai vorbește în Ucraina, Belarus, Moldova, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaidjan, Georgia etc.

  • Circa 7 % din cetățenii UE vorbesc rusa într-o anumită măsură.

  • Fonetica limbii ruse nu prezintă dificultăţi pentru nativii români, nici chiar gramatica, deşi complexă, care prezintă destule asemănări cu limba română. Este o limbă cu derivare şi compunere bogată şi cu mare libertate în construcţia frazei.

  • Limba rusă are scriere fonetica, cu caractere chirilice.

  • Cursul B.SMART se adresează oricărei persoane tinere sau adulte, indiferent dacă are cunoştinţe de nivel începător, mediu sau avansat.

Programa

  • Urmărește parcurgerea nivelurilor de studiu conform Cadrului de Referință European.

  • Este complexă, având în vedere dezvoltarea tuturor abilităţilor de comunicare (citire, scriere, vorbire, ascultare), fără a neglija problemele de gramatică, clare, concise şi bine structurate.

  • Cursurile sunt structurate pe pachete/module de câte 30 ore, cursanţii având libertatea să aleagă, de la început sau pe pacurs, numărul de module. După fiecare 30 ore veţi beneficia de evaluarea şi consultanţa profesorilor privind performanţele atinse şi parcursul viitor recomandat.

Tip CursuriOrar
Standard2 ședințe a 2 h/săptămână
1 ședință a 3 h/săptămână (în cursul săptămânii sau în week-end)
NOTĂ: ora de curs - 50 de minute
La cerere, se pot organiza cursuri cu program intensiv.

Intervalul orar de desfăşurare a cursurilor:

Tip CursuriOrar
Standard17:00 - 19:00 sau 19:00 - 21:00
Week-endsâmbăta trei ore, 09:00 - 12:00, 12:00 - 15:00 sau 15:00 - 18:00
În funcţie de solicitări, cursurile se organizează şi dimineaţa sau pe parcursul zilei.

Grupele de studiu

  • Grupele standard sunt formate din 7-9 cursanţi.

  • La cerere se pot forma mini-grupe de 3-4, respectiv 5-6 cursanţi.

  • Se pot organiza şi cursuri individuale, adresate unui singur student.