Certificare ÖSD

Examenul ÖSD este un test de competență lingvistică, echivalentul austriac al examenelor Goethe, cu același grad de recunoaștere internațională și cu valabilitate nelimitată. La sfârşitul examinării se acordă certificatul pentru nivelul de competenţă.

OSD Prufungszentrum

Examenul ÖSD pentru adulți și tineri se compune din patru module, care pot fi susținute individual sau în combinație:

  • trei module scrise, sub forma unui examen organizat pe grupe: CITIRE, ASCULTARE, EXPRIMARE ÎN SCRIS

  • un modul oral, sub forma unui examen organizat pe perechi sau (în situații de excepție) individual: EXPRIMARE ORALĂ

  • Dacă se susțin toate cele patru module într-o singură sesiune de examen, modulele scrise, organizate ca examen pe grupe, au loc, de regulă, înaintea modulului oral.

  • Examenul scris durează în total, fără pauze, circa 165 de minute.

  • Modulul EXPRIMARE ORALĂ se desfăşoară, de regulă, pe perechi, în situații de excepție examenul poate fi susținut şi individual.

  • Examenul oral pe perechi durează 15 minute, cel individual 10 minute.

  • Pentru pregătirea examenului oral candidaţii au la dispoziţie 15 minute, atât pentru examenul pe perechi, cât şi pentru examenul individual.

Categoriile principale de examene OSD, corelate cu nivelurile de competențe lingvistice prevăzute în „Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi”, sunt:

  • Germană pentru copii (KID A1, KID A2)

  • Germană pentru şcoli (B1 fur Schulen, B2 fur Schulen, C1 fur Schulen)

  • Germană generală (Zertifikat A1, Zertifikat A2, B1 Zertifikat Deutsch, B2 Mittlestufe Deutsch, C1 Oberstufe, C2 Witschftssprache)