Audit Lingvistic

Centrul de limbi străine B.SMART acordă Audit Lingvistic, un instrument care constă în testarea competenţelor lingvistice pentru limbile aflate în portofoliul său, conform Cadrului de referinţă european.

Testarea poate acoperi toate abilităţile esenţiale (înţelegerea unui discurs oral, citire, comunicare orală, exprimarea în scris) sau numai acele deprinderi care interesează direct solicitantul.

  • Auditul lingvistic diferă de parcurgerea şi absolvirea unui modul de curs şi nu se finalizează cu o diplomă sau un certificat de participare, ci cu un certificat constatator privind nivelul actual de cunoaştere a unei limbi străine, un instrument pentru îmbunătăţirea eficienţei.

Această abordare a unităţii de calitate în comunicare se adresează deopotrivă:

  • Companiilor care doresc să evalueze competenţa angajatului/candidatului pentru un anume post, proiect sau training, stabilirea conformităţii nivelului de comunicare business într-o limbă străină.

  • Persoanelor fizice care doresc să-şi cunoască sau să facă dovada nivelului de limbă străină raportat la standardele UE, să-şi identifice punctele forte ale competenţei lingvistice.

Cerere Audit Lingvistic