Cursuri pentru companii

Fiecare companie are unicitatea ei pe piata, dată de domeniul în care activează, de principiile la care se raportează şi de calitatea angajaţilor pe care şi-i ia aproape!


Sigur, că oricare companie înfiinţată doreşte să facă profit, însă nu toate conştientizează că profitul se bazează înaintea unui plan de afaceri, pe bunul simţ şi atenţia acordată dorinţelor partenerilor săi!

În aceste condiţii, acordăm o importanţă aparte cursurilor corporate, tocmai fiindcă ne respectăm clienţii. Este un segment pe care îl dezvoltăm, îmbunătăţim şi diversificăm continuu, pentru a fi mereu la înălţimea aşteptărilor. Ne bazăm pe conduita onestă şi serioasă, profesionalism şi traineri pregătiţi, care să facă faţă provocărilor.


B.Smart organizează cursuri de limbi străine – generale sau de limbaje specializate, pentru toate nivelurile de studiu, de la începător până la avansat, pentru toate limbile aflate în portofoliu: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, rusă, turcă, arabă, chineză, japoneză, daneză, suedeză, norvegiană.


Cursurile urmăresc în exclusivitate obiectivele şi cerinţele grupului de cursanţi dintr-o firmă, corporaţie sau instituţie. Programa este personalizată, pliată pe nevoile şi solicitările clienţilor noştri, deseori acestea combinând noţiunile generale de limbă cu cele specializate sau de comunicare în afaceri.


La cererea companiilor putem organiza şi seminarii de 2- 3 zile pe tematici de larg interes sau soft skills.


Cursurile destinate companiilor au un grad ridicat de flexibilitate în ceea ce priveşte:

 • Durata cursurilor;

 • Tematica abordată;

 • Metodele de predare;

 • Locaţia – firma beneficiară alege locul de organizare al cursurilor;

 • Predarea focalizată pe nevoile reale ale cursanţilor;

Metodologie

Se va urmări dezvoltarea celor 4 abilităţi lingvistice: citit – înţelegere text, vorbit, scris – concepere şi redactare text, ascultare – înţelegere limba vorbită. În functie de cerinţe, se poate pune accentul pe comunicarea orală sau pe cea scrisă.


Metodele de predare sunt moderne şi atractive, bazate pe activităţi interactive, care se întrepătrund cu abordări tradiţionale precum prezentarea clară şi sistematică a problemelor de gramatică. Prin simularea unor situaţii reale, jocuri de rol, chestionare şi activităţi de comunicare sunt verificate cunoştinţele acumulate şi sunt consolidate noţiunile gramaticale. Toate aceste activităţi au ca scop dobândirea unui nivel superior în utilizarea limbii respective în domeniul afacerilor sau la locul de muncă.

Etape

 • Întâlnirea preliminară

 • Reprezentantul B.Smart şi cel al firmei beneficiare stabilesc de comun acord coordonatele generale ale cursului: tipul, numărul cursanţilor, locaţia, orarul etc.

 • Evaluarea cursanţilor

 • În cazul în care cursanţii au deja un nivel de cunoştinţe pentru limba pe care doresc să o studieze, un trainer sau reprezentant B.Smart va organiza testarea cursanţilor pentru încadrarea într-un nivel de studiu şi formarea unor grupe cât mai omogene.

 • Întocmirea programei

 • În urma evaluării şi a discuţiilor preliminare, B.Smart alcătuieşte programa de studiu, alege manualele şi materialele potrivite, în funcţie de cerinţele grupului, de rezultatele finale urmărite. Toate acestea sunt apoi prezentate reprezentantului firmei beneficiare. Programa poate suferi modificări ulterioare, fiind adaptată pe parcursul desfăşurării cursului, în funcţie de nevoile concrete şi progresul cursanţilor.

 • Feed-back final - La finalul cursului:

 • cursanţii susţin o evaluare finală ce testează abilităţile cursanţilor;

 • trainerul cursului redactează, la cerere, un raport final care cuprinde: noţiunile predate, activitatea şi progresul cursanţilor, rezultatele evaluării finale, precum şi recomandări personalizate.

Sunteți invitați pe pagina de CONTACT pentru a lua legătura cu noi.